Schoolgids en forms

Op deze pagina vindt u de schoolgids, het jaarboekje, de kleuterinformatiefolder en schoolkranten van Basisschool Zilverlinde. Hierin presenteren wij onze school aan de ouders en verzorgers van de kinderen die op onze school zitten en aan een ieder die informatie wenst over Basisschool Zilverlinde.

De basisschool is een belangrijk stuk van je leven. U vertrouwt uw kind een groot aantal uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Een school dient dan ook met zorg te worden gekozen. Scholen verschillen onderling. Ze verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. In onze schoolgids geven wij u een beeld hoe er op onze school wordt gewerkt en wat wij belangrijk vinden.

Wij hopen dat u onze schoolgids met interesse leest. Als er na het lezen van deze gids nog vragen zijn, dan willen wij die graag beantwoorden. Ook suggesties zijn van harte welkom.

Namens het team van Basisschool Zilverlinde:
Edith Jansen
Directeur

Downloads:
Schoolgids 2022-2023
Infofolder kleuters
Pestprotocol
Klachtenregeling-Pallas
Schoolondersteuningsprofiel Zilverlinde

Folder
Folder Basisschool Zilverlinde

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.