Klas 1 t/m 6

Klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8 of 6 t/m 12 jaar)
In deze klassen wordt veel vanuit de beweging aangeleerd: schrijven, lezen, spellen en rekenen. De omgeving en de beelden die de leraar gebruikt zorgen ervoor dat de leerling geboeid en betrokken raakt bij de leerstof; dit gebeurt onder andere aan de hand van de rijke beelden uit de verhalen.

Elke klas heeft zijn thema’s passend bij de ontwikkelingsfase van die leeftijd: van sprookjes en legenden in de eerste en tweede klas tot de Noorse en Griekse mythologie en Romeinse en middeleeuwse verhalen in de hogere klassen. Het onderwijs in klas 1 t/m 6 wordt grotendeels gegeven in periodes en vaklessen.

Periodeonderwijs
Periodes bestaan uit minimaal drie weken waarin een bepaald vak centraal staat. Hierdoor kunnen leerkrachten en leerlingen zich gedurende een langere periode verdiepen in bijvoorbeeld heemkunde (lagere klassen) of aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en plantkunde (hogere klassen).

Vaklessen Voor taal-, lees- en rekenonderwijs beschikt de school over standaard methodes. De leerlingen krijgen daarnaast ook handwerkles, gymnastiek, vreemde talen, handvaardigheid en in de hogere klassen koorzang, houtbewerken en tuinbouw.

Het kunstzinnige is de grondtoon van het hele leerproces. Schilderen, boetseren, tekenen, muziek, euritmie en toneel staan niet op zichzelf maar zijn verweven met de lesstof.

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.