De Kleuterklas

Kleuters (groep 1 en 2 of 4 t/m 6 jaar)
In de kleuterklas staat het spel centraal; het jonge kind ontdekt al spelenderwijs de wereld om zich heen. Spelend leert de kleuter het meest, vooral vanuit de nabootsing. In het spel zijn taal en rekenen verweven maar ook zang, kunstzinnige vorming, werken met ontwikkelingsmateriaal, vingerspelletjes, bewegingsspelen, buitenspel en het luisteren naar verhalen.

Ritme en herhaling zijn de sleutelwoorden, ze geven het kind houvast en versterken het gevoel van veiligheid en geborgenheid; daarom heeft een dag in de kleuterklas een steeds terugkerend ritme.

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.