Onze school

De pedagogische uitgangspunten van Basisschool Zilverlinde zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van het kind. Zelfvertrouwen en een groeiend zelfbeeld versterken die ontwikkeling. Niet de prestatie is het doel, maar het gaan van een leerweg. Naast kennis en intellectuele vaardigheden worden ook wilskracht en het gevoel ontwikkeld.

De opdracht die Basisschool Zilverlinde zich stelt is het begeleiden van het kind op drie gebieden:
• Kwalificatie: het kennisniveau.
• Socialisatie: het goed leren bewegen in de maatschappij.
• Personificatie: de persoonlijk ontwikkeling.

Hiervoor is het nodig dat het kind goed gevolgd wordt in zijn ontwikkeling. Het team van Basisschool Zilverlinde doet dit met een digitaal leerlingvolgsysteem. Doel van het onderwijs is dat het opgroeiende kind zich ontwikkelt tot een sociaal vaardige, zelfstandige volwassene die in vrijheid keuzes kan maken wat betreft het denken, voelen en handelen.

Het is zich bewust van zijn eigen levensmotief, vermogens en vrije wil en is als jongvolwassene in staat om een specifieke invulling aan het (beroeps)leven te geven.

Lesprogramma
Vanzelfsprekend hechten we veel waarde aan het kennisniveau. Stabiliteit, sociaal-emotionele vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn echter net zo belangrijk voor succes in het latere leven. Het vrijeschoolonderwijs onderscheidt zich van andere schooltypen doordat de leraar zijn eigen lessen ontwerpt binnen de gegeven kaders van de kerndoelen en de schoolafspraken. De leraar houdt specifiek rekening met de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt en de ontwikkelingsvraag die daarmee gesteld wordt.

Ritme
Het ritme van de dag, de week en de jaargetijden vormen de kapstok van het lesprogramma. Kenmerkend voor het vrijeschoolonderwijs is ook de viering van de jaarfeesten, zoals het Sint Michaëlsfeest (herfst), kerstfeest (winter), paasfeest (lente) en het Sint Jansfeest (zomer). De leerstof wordt verweven met de symboliek van het naderende feest. Daarbij speelt het verbonden zijn met het ritme van de natuur een grote rol.

Onze school

De pedagogische uitgangspunten van Basisschool Zilverlinde zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van het kind. Zelfvertrouwen en een groeiend zelfbeeld versterken die ontwikkeling. Niet de prestatie is het doel, maar het gaan van een leerweg. Naast kennis en intellectuele vaardigheden worden ook wilskracht en het gevoel ontwikkeld.

De opdracht die Basisschool Zilverlinde zich stelt is het begeleiden van het kind op drie gebieden:
• Kwalificatie: het kennisniveau.
• Socialisatie: het goed leren bewegen in de maatschappij.
• Personificatie: de persoonlijk ontwikkeling.

Hiervoor is het nodig dat het kind goed gevolgd wordt in zijn ontwikkeling. Het team van Basisschool Zilverlinde doet dit met een digitaal leerlingvolgsysteem. Doel van het onderwijs is dat het opgroeiende kind zich ontwikkelt tot een sociaal vaardige, zelfstandige volwassene die in vrijheid keuzes kan maken wat betreft het denken, voelen en handelen.

Het is zich bewust van zijn eigen levensmotief, vermogens en vrije wil en is als jongvolwassene in staat om een specifieke invulling aan het (beroeps)leven te geven.

Lesprogramma
Vanzelfsprekend hechten we veel waarde aan het kennisniveau. Stabiliteit, sociaal-emotionele vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn echter net zo belangrijk voor succes in het latere leven. Het vrijeschoolonderwijs onderscheidt zich van andere schooltypen doordat de leraar zijn eigen lessen ontwerpt binnen de gegeven kaders van de kerndoelen en de schoolafspraken. De leraar houdt specifiek rekening met de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt en de ontwikkelingsvraag die daarmee gesteld wordt.

Ritme
Het ritme van de dag, de week en de jaargetijden vormen de kapstok van het lesprogramma. Kenmerkend voor het vrijeschoolonderwijs is ook de viering van de jaarfeesten, zoals het Sint Michaëlsfeest (herfst), kerstfeest (winter), paasfeest (lente) en het Sint Jansfeest (zomer). De leerstof wordt verweven met de symboliek van het naderende feest. Daarbij speelt het verbonden zijn met het ritme van de natuur een grote rol.

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.