Vacatures

De Zilverlinde is op zoek naar:

Intern begeleider Voor 0,4 fte

Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten:

 • voldoet aan de bekwaamheidseisen behorend bij deze functie
 • heeft aantoonbare kennis en vaardigheden om de leerlingenzorg te coördineren en beleid dienaangaande verder te ontwikkelen
 • Is vaardig in het analyseren van gegevens, het opstellen van trendanalyses en heeft een onderzoekende houding
 • communiceert gemakkelijk schriftelijk en mondeling
 • heeft kennis / beheerst gespreksvaardigheden om met alle betrokkenen bij de school te kunnen communiceren
 • heeft plezier in het begeleiden en (mede) aansturen en coachen van zowel de projectleiders als leerkrachten
 • heeft ervaring in en/of kennis van het vrijeschoolonderwijs en als intern begeleider
 • is iemand die een samenwerkende en reflecterende houding uitdraagt
 • is in staat actuele onderwijsontwikkelingen te verbinden met het vrijeschoolonderwijs; heeft hiervoor een cursus gevolgd of is bereid die te gaan volgen
 • is gericht op persoonlijke groei in het vakgebied
 • is gedreven en enthousiast
 • is in staat om binnen het team te verbinden en te inspireren
 • is in staat om de school extern te vertegenwoordigen op onderwijs- inhoudelijk gebied in interne (binnen Stichting Pallas) en externe netwerken (gemeente, SWV, netwerkbijeenkomsten).

" Het is tijd dat onze kinderen erachter komen wat ze graag willen in plaats van wat ze niet kunnen."