Vacatures

Basisschool Zilverlinde
Een basisschool met een antroposofische grondslag met 2 kleuterklassen en 4 (combinatie) klassen in de onderbouw In totaal ongeveer 95 leerlingen.

Basisschool Zilverlinde in Roosendaal zoekt een bevlogen en inspirerende Schoolleider voor 0,6 fte

Wij zoeken een schoolleider die:

 • enthousiast is over of kennis heeft van het vrijeschoolonderwijs;
 • onderwijskundig is onderlegd, ervaring met onderwijs is een pre;
 • vaardig is in het aansturen van professionals;
 • communicatief sterk is en verbindend optreedt;
 • in bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • vanuit een ‘helicopterview’ de school monitort.

Wat verwachten we
Als schoolleider geef je integraal leiding aan de school. Je ontwikkelt een langetermijnvisie en een langetermijnbeleid voor de school. Je hebt daarbij grote beleidsvrijheid. Je bent eerstverantwoordelijke voor zowel de meerjarige beleidsontwikkeling (onderwijs en bedrijfsvoering), de externe belangenbehartiging als het operationele management van de school.

Verantwoording leg je af aan het bestuur. De bestuurder draagt zorg voor de richting en koers van de organisatie, ontwikkelt samen met de schoolleiders en staf het algemeen beleid, stelt de strategische kaders vast voor de scholen en behartigt de algemene belangen. De schoolleider adviseert en levert bijdragen aan het bovenschools (algemeen) beleid en vertaalt het bovenschools beleid naar plannen voor de school.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de principes van het vrijeschool onderwijs.

Basisschool Zilverlinde biedt:

 • Een bevlogen, enthousiast en deskundig team;
 • Heel veel ruimte en verantwoordelijkheid;
 • Vrijeschool onderwijs in de huidige tijd;
 • Salariëring CAO PO D12.

De procedure
Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. Voor meer informatie over de functie en de complete profielschets kun je contact opnemen met Mieke ten Have, 06-53843783.

Reactie graag per mail naar info@metdavid.nl vóór 29 september 2023 o.v.v. vacature Schoolleider Zilverlinde.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden bij Met David bv tussen 4 en 29 september 2023. Daarna zullen 2 rondes gesprekken plaatsvinden met geselecteerde kandidaten op de school.

De 1e ronde vindt plaats op maandag 9 oktober 2023 vanaf 15.00 uur. De 2e ronde vindt plaats op donderdag 26 oktober 2023 vanaf 15.00 uur. Een assessment en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

" Het is tijd dat onze kinderen erachter komen wat ze graag willen in plaats van wat ze niet kunnen."