Natuur en wereldburgerschap op onze school

Natuur en wereldburgerschap horen op de vrije school en deze vind je dan ook rijkelijk verweven in ons onderwijs. We stimuleren onze leerlingen om op zoek te gaan naar zichzelf, zodat ze hun eigen weg mogen vinden. En welke betere plek om te beginnen hiermee is direct ‘in’ de wereld om je heen.

Leerlingen ontwikkelen zichzelf door zich te spiegelen aan de wereld om hen heen. Bijvoorbeeld door het bewuste voorleven van de peuter- en kleuterleidster, waarbij respect voor de natuur en de wereld om hen heen essentieel is. Het kind maakt onderdeel uit van deze wereld en ervaart dit via het ritme van het jaar, het ritme van de seizoenen, het ritme van de jaarfeesten. Door het opdoen van ervaringen welke oprecht raken, wordt het bewustzijn van het kind langzaam wakker gemaakt.

In klas 1/2 wordt het kind verder meegenomen in dit proces en neemt het deze ervaringen mee zijn binnenwereld in om zijn ik te laten ontmoeten. Steeds meer ervaren ze het contact met de wereld bewust, voelen ze een verbinding met deze wereld en ontdekken zo ook hoe kostbaar de wereld om hen heen is.

In klas 3/4 groeit het kind verder naar het bewustwordingsproces dat de wereld ook op zichzelf staat. Dat het verbonden is met de wereld, maar ook zijn eigen plaats heeft. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel begint te ontstaan, het kind kan invloed hebben op deze wereld om hem heen. Dit kan sommige kinderen heftig raken en kan dan het gevoel oproepen van eenzaamheid. Want ondanks dat de verbondenheid met de wereld blijft bestaan, ervaart het kind opeens de beginnende vrijheid van het individu en dat kan beangstigend zijn.

Gedurende klas 5/6 wordt dit kind steeds wakkerder en verzacht het gevoel van eenzaamheid, de bewustwording van het individu groeit langzaam verder. Het kind kijkt met nieuwe ogen naar de wereld om zich heen, ziet, naast hoe de wereld is, ook wat hij of zij zelf kan toevoegen. Eigen meningen worden langzaam gevormd en getest. Een plaats wordt gezocht en gevonden.

In dit hele proces is die verbinding met de wereld om hen essentieel. Als school ondersteunen we dit op verschillende manieren, zoals via kunstzinnig onderwijs, bewegingsonderwijs en via natuuronderwijs.

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.