Kleuterouders

Informatie voor kleuterouders
Uw kind is nu ingeschreven als leerling van Basisschool Zilverlinde en bezoekt sinds kort de kleuterklas.

Wat betekent dit voor u en uw kind?
Bij inschrijving ontvangt u de schoolkalender. Dit is een handige kalender waarop per maand alle activiteiten van de school vermeld staan, en ook staan hierin achtergronden bij de jaarfeesten.

Via de website van school kunt u de volgende documenten downloaden:

  • Het jaarboekje; hierin staat alle informatie over de dagelijkse gang van zaken op school. Het verschijnt ieder jaar opnieuw in de eerste weken van het nieuwe schooljaar.
  • De schoolgids

Klik hier om direct naar deze pagina te gaan

Vóór en na schooltijd
U mag uw kleuter de klas in brengen. De kleuters geven juffie een hand en gaan op het stoeltje in de kring zitten. Als juffie het kaarsje aansteekt en gaat zingen is dit een teken dat de ouders afscheid nemen van hun kind. We vragen u om het afscheid kort te houden en erop toe te zien dat het brengen en halen van kinderen rustig verloopt.

Om 13.00 uur komt een kleuter de deur opendoen en zegt: Kom maar binnen allemaal. U mag in de klas uw kleuter ophalen nadat hij/zij juffie een hand heeft gegeven. I.v.m. de veiligheid van de kinderen en behoud van het plein is er een hek rondom de school. De poorten zijn open vanaf 8.15 uur en na 13.00 uur tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u aanbellen bij de voordeur.

Bijzonder verlof
Uw kind is leerplichtig als het vijf jaar is. Als uw vierjarige kind behoefte heeft aan een extra rustdagje wilt u dit dan wel melden aan de juf?
Als uw kind vijf jaar is wordt het geacht alle dagen aanwezig te zijn. Is uw kind afwezig wegens ziekte dan kunt u de school bellen en het antwoordapparaat inspreken; dit wordt iedere ochtend afgeluisterd.

Als voor u voor uw kind bijzonder verlof wilt aanvragen, bijvoorbeeld voor een familiegebeurtenis (bruiloft, jubileum, begrafenis) kunt u hiervoor een formulier halen bij de administratie.
De schoolleider toetst de aanvraag aan de wet op de leerplicht. Bij de administratie zijn folders op te halen voor ouders die het wettelijke kader zelf willen leren kennen.

Wat geeft u uw kind mee naar school?

  • Euritmie-schoentjes (verkrijgbaar bij Scapino/Bristol) (blijven op school)
  • Een groot oud T-shirt of overhemd voor het schilderen (blijft op school), met naam
  • Elke dag behalve op vrijdag: een of twee gezonde boterhammen
  • Moet mijn kind drinken/fruit meenemen? Nee; de school verstrekt biologisch fruit en op vrijdag eten de kinderen zelfgebakken brood
  • De kleuters krijgen thee (in de winter) of sap (in de zomer) op school

Het juffenschriftje
Buiten het klaslokaal, in de gang, ligt het juffenschriftje. Hierin kunt u kleine mededelingen kwijt voor de leerkracht zodat u de ochtend kring niet hoeft te storen.

Ziekte van de leerkracht
Bij ziekte van de leerkracht wordt eerst getracht om goede vervanging te krijgen; soms lukt dit wel, soms ook helemaal niet. In dat geval kan de school de ouders vragen om hun kind voor één dag thuis te houden. Mocht dit onoverkomelijk zijn dan wordt het kind opgevangen in een andere klas.

Overige praktische zaken

Klassenouders
De kleuterklas heeft één of meerdere klassenouders. Zij zijn de contactpersonen tussen de leerkracht(en) en de ouders en aanspreekpunt voor de ouders .Zij kunnen Uw medewerking vragen bij b.v. jaarfeesten. Voor vragen over klassenzaken kunt u evt ook bij hen terecht.

Poetsen
1 keer per week, meestal op donderdag of vrijdag. In overleg kunt u ook op een andere dag komen. Mocht u niet kunnen dan kunt u uiteraard onderling ruilen.
U kunt uw poetsbeurt ook afkopen; hiervoor kunt u contact opnemen met Edith op de administratie.

Jarig op school
Als uw kind jarig is vieren wij dat ook in de klas natuurlijk. U mag daar bijzijn maar liever niet fotograferen. (kan ook nog ná het feestje) Wij verwachten een gezonde of een leuke traktatie. Het kan ook een klein kadootje zijn. U bent welkom vanaf 12.15 uur in de klas. Het feestje in de klas is om 13.00 uur afgelopen. Graag één week van te voren een afspraak maken op welke datum u het feest van uw kind wil vieren op school.

Mappen op school
Alle werkjes van de kinderen (schilderingen, tekeningen, plakwerkjes) worden door juffie bewaard in een map. Aan het einde van het schooljaar geeft zij alles mee naar huis in een mooie gekleurde map. Traditiegetrouw krijgen de oudste kleuters hun werkjes mee in een gouden map.

Hoofdluis
Iedere kleuter krijgt van school een groene zak waarin de jasjes gestopt dienen te worden. De klassenouders zorgen voor de controle op hoofdluis door na iedere vakantie de kinderen van alle klassen na te kijken. Wij verzoeken u hieraan mee te werken door ook thuis op gezette tijden te controleren!

Speelgoed mee naar school?
Liever niet. Wij begrijpen dat uw kind graag spulletjes mee wil nemen naar school om te laten zien of om er mee te spelen. Wij vragen u echter om dit zoveel mogelijk te beperken. Er is voldoende speelgoed op school. Bij uitzondering staan we dit toe maar als regel verdwijnt het knuffeltje/speelgoed in de daarvoor bestemde mand- en als we naar huis gaan mag het er uit gehaald worden.

Gesprek over uw kind
Als uw kind ca. 6 weken op school zit dan volgt er een eerste gesprek met juffie. In november zijn er kwartiersgesprekken en verwachten we alle ouders. In maart volgt er nog een gespreksronde waarop u zich in kunt schrijven. Tussentijdse gesprekken zijn mogelijk als u dit bij ons aanvraagt.

Nieuwsbrief en prikbord
Behalve de tweewekelijkse nieuwsbrief hangt er naast de klassendeur op de gang een klein prikbordje. Hierop staan af en –toe ook mededelingen die voor u van belang zijn.

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.