Kunstzinnig onderwijs


Kunstzinnig onderwijs als basis voor de ontwikkeling van het denken, voelen en willen.

De kunstzinnige vakken zijn even belangrijk als de cognitieve vakken. Het kunstzinnig onderwijs vormt de basis voor de (cognitieve) ontwikkeling van het kind. Vanaf de kleuterklas krijgen de kinderen nat-in-nat schilderen, tekenen, vormtekenen, boetseren met bijenwas of boetseerklei. Toneel en poppenspel worden vaak gebruikt bij de jaarfeesten en bij de taallessen.

Muziek
Vanaf de kleuterklas tot en met de zesde klas is zingen belangrijk. Dit gebeurt in de klassen apart en gezamenlijk met jaarfeesten en met de maandopening.

Handvaardigheid/handwerken
De vakken handwerken en handvaardigheid stimuleren het beweeglijk en creatief denken en zijn goed voor de wilsvorming en voor de motorische ontwikkeling. In de lessen handwerken leren de kinderen breien, haken, borduren en werken met vilt, wol en stoffen.

Euritmie
Euritmie is een vorm van onderwijs waarin de beweging centraal staat. Het wordt uitsluitend op vrije scholen gegeven. Ondersteund door muziek, gedichten, ritmes, zang of vertellingen maken de kinderen onder begeleiding van de euritmiedocent bewegingen. Het vak vraagt veel concentratie en wilskracht van de kinderen en draagt bij tot het ontwikkelen van het voelen. De school streeft ernaar kinderen euritmie op projectbasis aan te bieden.

Vakanties ’21-’22

Voor het actuele overzicht van de school vakanties, vrije dagen en studiedagen kunt u op deze pagina terecht.
[lees meer]

Facebook

© 2013 Basisschool Zilverlinde | Ontwerp en realisatie WaterWerk

User Login