Kunstzinnig onderwijs

Kunstzinnig onderwijs als basis voor de ontwikkeling van het denken, voelen en willen.
De kunstzinnige vakken zijn even belangrijk als de cognitieve vakken. Het kunstzinnig onderwijs vormt de basis voor de (cognitieve) ontwikkeling van het kind. Vanaf de kleuterklas krijgen de kinderen nat-in-nat schilderen, tekenen, vormtekenen, boetseren met bijenwas of boetseerklei. Toneel en poppenspel worden vaak gebruikt bij de jaarfeesten en bij de taallessen.

Muziek
Vanaf de kleuterklas tot en met de zesde klas is zingen belangrijk. Dit gebeurt in de klassen apart en gezamenlijk met jaarfeesten en met de maandopening.

Handvaardigheid/handwerken
De vakken handwerken en handvaardigheid stimuleren het beweeglijk en creatief denken en zijn goed voor de wilsvorming en voor de motorische ontwikkeling. In de lessen handwerken leren de kinderen breien, haken, borduren en werken met vilt, wol en stoffen.

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.