Schoolregels

‘s- Ochtends

 • Om vijf voor half negen gaat de schoolbel; je gaat dan rustig in de rij staan tot de klassenleerkracht je komt ophalen.
 • Je gaat eveneens rustig met juffie of meester naar de klas.

In de pauzes

 • Voordat je naar buiten gaat:
 1. Ruim je je tafeltje op en maakt het schoon.
 2. Ga je indien nodig naar de w.c.
 3. Kijk je of je wel of niet je jas aan doet.
 • Kinderen en pleinwacht zorgen ervoor dat ze bij aanvang van de pauzes meteen naar buiten gaan.
 • Voetballen mag alleen op het daarvoor bestemde voetbalveld. We houden ons allemaal aan de afspraken.
 • Tijdens de pauzes houd je rekening met de kleuters, zij zitten nog in de klas.
 • Als je eenmaal buiten bent ga je niet meer naar binnen.
 • We eten, drinken en snoepen niet op het plein.
 • In de pauze spelen we op het plein binnen de hekken.
 • We zorgen er met zijn allen voor dat alle kinderen een gezellige en leuke pauze hebben.
 • De groten houden rekening met de kleintjes.
 • In de pauze ga je met een vraag niet naar je eigen juffie of meester maar naar de pleinwacht; op het plein beslist de pleinwacht.
 • Als je toch ruzie krijgt in de pauze los je dit eerst op voordat je weer naar de klas gaat. Bijvoorbeeld samen met de pleinwacht.
 • Als de bel gaat, stop je meteen met het spel en ga je in de rij staan.
 • Je loopt ordelijk achter de leerkracht naar binnen. Ook dan geldt: niet rennend, stoeiend of spelend! Blijf bij je eigen klas.

Binnen de school

 • In de gangen en op de trappen lopen we rustig en we praten zacht.
 • We gaan langs de goede trap naar boven of beneden.
 • We snoepen ook niet in de klas. Behalve natuurlijk als er een feestje is.

Na schooltijd

 • Je fietst nooit op het schoolplein.
 • Op maandag, dinsdag en donderdag mag ja na 15.15 alleen onder toezicht van je ouders nog op het schoolplein zijn.
 • Op woensdag en vrijdag geldt hetzelfde na 13.30 uur.

Besloten aug. 2011, evaluatie en bijstelling augustus 2012.

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.