Peuters

Om stevig op aarde rond te stappen, om een evenwichtig mens te zijn, heeft een kind een basis van vertrouwen nodig: vertrouwen in zichzelf en in de wereld. Dat krijgt het in een veilige omgeving, een omgeving waar het kind mag zijn.
Voor het jonge kind is dit belangrijk om een volgende stap te kunnen maken in zijn ontwikkeling. Peutergroep Zilverlinde biedt een warme, huiselijke plek waar een peuter zich thuis voelt, en tevens een rijke speel- en leeromgeving waar hij/zij fijn kan spelen, zich sociaal kan ontwikkelen van peuter naar kleuter in een klein groepje van maximaal 8 leeftijdsgenootjes, en zich gesteund kan voelen door liefdevolle pedagogisch medewerkers.

Op peutergroep Zilverlinde is de antroposofie leidraad in het omgaan en werken met kinderen. De Zilverlinde heeft als doel de kinderen te laten worden wie ze zijn. Daarbij is het steeds terugkerende ritme van de dag de seizoenen en de jaarfeesten een belangrijk element. Dit geeft het kind herkenning en vertrouwen. Door de dag heen is er een vast ritme van zingen, spelen, eten en rusten. Elk seizoen heeft zijn eigen liedjes, spelletjes, jaarfeest en activiteiten. Binnen het ritme van de dag wordt een evenwicht gezocht tussen vrij spel, groepsactiviteiten en individuele behoeften van het kind.

Peutergroep Zilverlinde werkt nauw samen met Basisschool Zilverlinde. De doorgaande lijn van peuter naar kleuter gaat heel vanzelfsprekend, omdat beide groepen dicht bij elkaar in het gebouw zitten, de kinderen regelmatig samen buiten spelen en er veel contact is tussen de peuter- en kleuterjuffen. Daar waar mogelijk en passend bij beide leeftijdsgroepen worden er activiteiten samen gedaan. Ook zijn er bepaalde rituelen, verhalen en liedjes die zowel in peutergroep als in de kleuterklas aan bod komen, wat herkenning geeft bij de kinderen en de instroming van peuters in de kleuterklas ondersteunt.

Drie ochtenden per week, op maandag, woensdag en vrijdag, is de peutergroep open van 08.00 tot 13.00 uur geopend. Vooralsnog voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Wilt u graag een keer komen kijken met u kindje, dan bent u van harte welkom. Mail of bel naar de onder Kinderopvang Zilverlinde vermelde contactgegevens voor een afspraak.

Vakanties ’18-’19

Voor het actuele overzicht van de school vakanties, vrije dagen en studiedagen van 2018-2019 kunt u op deze pagina terecht.
[lees meer]

Facebook

© 2013 Basisschool Zilverlinde | Ontwerp en realisatie WaterWerk

User Login